+48 89 644 30 00 bok@ivendo.pl PANEL KLIENTA

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu

„Budowa sieci FTTH przez firmę Ivendo”

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.

Projektowane działanie zapewnia dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu iławskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Ideą projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo.

By zrealizować ten cel, Wnioskodawca wybudował dedykowaną infrastrukturę informatyczną w wymiarze 42 500 m, zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

Zakłada się, iż w miejscowościach: Nowa Wieś, Frednowy, Wikielec, Stradomno i Jamielnik zostanie podłączonych 500 użytkowników końcowych.

Projekt przyczynia się także do zmniejszenia różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, zwiększenia wykorzystania usług internetowych oraz zwiększenia dostępności do informacji.

 

Nowa lokalizacja Biura Obsługi Klienta!

Informujemy, że od dnia 07.05.2018 Biuro Obsługi Klienta zostało przeniesione na ul. Wojska Polskiego 2D (naprzeciwko Kauflandu).

Accessibility
Zamknij