+48 89 644 30 00 bok@ivendo.pl PANEL KLIENTA

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu

„Budowa sieci FTTH przez firmę Ivendo”

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.

Projektowane działanie zapewnia dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu iławskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Ideą projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo.

By zrealizować ten cel, Wnioskodawca wybudował dedykowaną infrastrukturę informatyczną w wymiarze 42 500 m, zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

Zakłada się, iż w miejscowościach: Nowa Wieś, Frednowy, Wikielec, Stradomno i Jamielnik zostanie podłączonych 500 użytkowników końcowych.

Projekt przyczynia się także do zmniejszenia różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, zwiększenia wykorzystania usług internetowych oraz zwiększenia dostępności do informacji.

 

Accessibility
Zamknij